Øvrigt

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er en karantæne, der pålægges personer, som er gået konkurs – og som samtidig har handlet groft uforsvarligt. I denne artikel kan du læse mere om, hvad det helt præcist vil sige at føre groft uforsvarlig forretning, og hvordan du undgår at blive pålagt konkurskarantæne.

Hvad betyder konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder, at man ikke længere har ret til at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse. Såfremt du er blevet pålagt denne karantæne, må du derfor ikke være med til at lede et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), som netop er karakteriseret ved at have begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at du kun hæfter med en bestemt del af din formue, hvorved du kun risikerer at miste de penge, som du har indskudt i virksomheden.

Du kan blive pålagt konkurskarantæne, såfremt du har deltaget i ledelsen af en virksomhed, der er blevet erklæret konkurs, og hvor du samtidig har handlet groft uforsvarlig. Groft uforsvarlig forretningsførelse kendetegnes typisk ved at der ikke er blevet bogført korrekt, at der ikke er blevet indberettet moms eller at der ikke er blevet indbetalt A-skat. Dette er dog blot nogle klassiske eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse.

Såfremt et medlem af ledelsen har handlet groft uforsvarligt, kan ledelsesmedlemmet bliver erklæret uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse. Erklæres man uegnet som ledelsesmedlem, sker det som følge af, at man er blevet pålagt konkurskarantæne.

 

konkurskarantæne advokat

Sådan indledes en konkurskarantænesag

Måden hvorpå en konkurskarantænesag indledes, er ved at kurator eller rekonstruktøren vurderer, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om konkurskarantæne. Såfremt dette er tilfældet, vil kurator eller rekonstruktøren oplyse skifteretten herom.

I tilfælde af at skifteretten finder kurators eller rekonstruktørens vurdering relevant, vil skifteretten vurdere, om det pågældende ledelsesmedlem skal erklæres uegnet til at drive virksomhed – og dermed blive pålagt konkurskarantæne.

En konkurskarantæne varer typisk 3 år. I denne periode må ledelsesmedlemmet ikke deltage i ledelsen i virksomheder med begrænset hæftelse. I enkelte tilfælde kan karantænens varighed nedsættes, såfremt det findes passende.

Hvad der er vigtigt at vide er, at det ikke kun er virksomhedens direktør, der kan pålægges konkurskarantæne – andre personer, der har ledet virksomheden – uanset om det er en registreret leder eller ej – kan blive pålagt karantæne. Det betyder, at en ejers ægtefælle også kan pålægges karantæne.

Grunde til konkurskarantæne

Konkurskarantæne skal begrundes med groft uforsvarlig forretningsførelse. Herunder hører blandt andet manglende indberetning af moms og A-skat til samt mangelfuld eller fejlagtig bogføring. Ikke nok med det, kan karantænen også begrundes ud fra at virksomheden har forsat sin drift udover ”håbløshedstidspunktet”. Begrebet dækker over tidspunktet, hvor det er udsigtsløst at forsætte driften af virksomheden.

Overtrædelse af konkurskarantæne

Overtræder du en konkurskarantæne kan du blive pålagt endnu en karantæne – måske endda med skærpede vilkår. Det kan medføre, at du ikke har ret til at være ledelsesmedlem i virksomheder – selvom de har personlig hæftelse (i modsætning til begrænset hæftelse). Mere præcist kan du risikere, at du ikke må deltage i ledelsen af enkeltmandsvirksomheder (EVS) eller interessentskaber (I/S). Det skal dertil nævnes, at du også kan risikere at blive pålagt en bøde eller blive fængslet i op til et halvt år.

Omkostninger

En konkurskarantænesag er forbundet med en række omkostninger til kurator og advokat. I første omgang bliver omkostningerne hertil dækket af staten, men såfremt du taber sagen, skal du selv afholde omkostningerne hertil. Dermed har staten blot lagt ud for dig. Vinder du derimod sagen, dvs. du bliver fritaget for konkurskarantæne, er det derimod staten, der betaler for omkostningerne. Det anbefales der for altid at få en professionel vurdering af din sag – inden du påbegynder en konkurskarantænesag, da det kan komme til at koste dig dyrt. Dertil kan du få rådgivning om, hvordan du fremadrettet kan agere i din karantæneperiode.

Brev om konkurskarantæne

Modtager du et brev om konkurskarantæne, dvs. en stævning, bør du hurtigst muligt henvende dig til en advokat. Tiden spiller en stor rolle, hvorfor der lægges særligt vægt på, at du reagerer inden for kort tid. Dertil bør du vide, at du altid har ret til at få beskikket en hvilken som helt advokat efter eget ønske.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *